Recenzenci

dr hab. Beata Bieszk – Stolorz, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Andrzej Niemiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Beata Sadowska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Magdalena Kowalczyk, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Joanna Błażyńska prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Helena Gaspars-Wieloch, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu