Redakcja

prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz – Redaktor Naczelny

dr hab. Anna Majzel – sekretarz Redakcji

dr hab. Magdalena Byczkowska – członek Redakcji

dr Agnieszka Wala- członek Redakcji

email: wydawnictwowe@ajp.edu.p