Rada Naukowa

prof. zw. dr hab. Janusz Soboń – Przewodniczący Rady Naukowej,  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr hab. prof AJP Anna Majzel – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej,  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

prof. zw. dr hab. Marek Ciesielski, Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Ignacy Dziedziczak, Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

prof. zw. dr hab. Zenon Głodek, Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

prof. zw. dr hab. Jolanta Mazur, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

prof. zw. dr hab. Elżbieta Załoga, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Magdalena Byczkowska, Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

dr hab. Paweł Prüfer,  prof. nadzw. AJP,  Akademia im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie  Wielkopolskim

dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut, prof. nadzw. AJP, Akademia
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. nadzw. SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

prof. Roberto Cipriani, Università degli Studi Roma Tre, Rzym (Włochy)

prof. Antonio Cocozza, Università degli Studi Roma Tre, Rzym (Włochy)

dr hab. Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Andrzej Niemiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Magdalena Kowalczyk, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Anna Turczak, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Helena Gaspars-Wieloch, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu